Lütfen bekleyiniz...

Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

Güncel KanunKanun No: 7269Kabul Tarihi: 15 May 1959RG No: 10213RG Tarihi: 25 May 1959
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Genel Hükümler Madde 1 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)[1] (Değişik birinci fıkra: 27/12/1993 - 3956/1 md.) Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su baskını, ...

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3180)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 3180RG No: 31295RG Tarihi: 05 Kas 2020
Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:?3180) Karar Sayısı: 3180 Karar Tarihi: 04.11.2020 Resmi Gazete Tari...

Türkiye Hava Meydanı Yapıları Deprem Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31266 (Mükerrer)RG Tarihi: 06 Eki 2020
Türkiye Hava Meydanı Yapıları Deprem Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 06.10.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31266 (Mükerrer) Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yeni yapılacak hava meydanı yapılarının deprem etkisi altında tasarımı ile ...

Türkiye Karayolları ve Demiryolları Tünelleri ile Diğer Zemin Yapıları Deprem Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31266 (Mükerrer)RG Tarihi: 06 Eki 2020
Türkiye Karayolları ve Demiryolları Tünelleri ile Diğer Zemin Yapıları Deprem Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 06.10.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31266 (Mükerrer) Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yeniden yapılacak tüm tünel tipi u...

Türkiye Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31266 (Mükerrer)RG Tarihi: 06 Eki 2020
Türkiye Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 06.10.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31266 (Mükerrer) Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yeni yapılacak kıyı ve liman yapılarının deprem etkisi altında tasarımı il...

Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31266 (Mükerrer)RG Tarihi: 06 Eki 2020
Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 06.10.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31266 (Mükerrer) Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yeniden yapılacak karayolu  ve demiryolu köprülerinin deprem etkisi altında tasarımı ile me...

Türkiye Yalıtımlı ve Sönümleyicili Köprü ve Viyadükler Deprem Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31266 (Mükerrer)RG Tarihi: 06 Eki 2020
Türkiye Yalıtımlı ve Sönümleyicili Köprü ve Viyadükler Deprem Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 06.10.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31266 (Mükerrer) Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, deprem yalıtımı uygulanacak olan yeni köprülerin v...

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3033)

Cumhurbaşkanı YönetmeliğiKarar Sayısı: 3033RG No: 31261RG Tarihi: 01 Eki 2020
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3033) Cumhurbaşkanı Kararı Sayısı: 3033 Cumhurbaşkanı Kararı Tarihi: 30.09.2020 Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31261 BİRİN...

Elazığ ve Malatya İllerinde Yaşanan Deprem Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik ve Doğal Gaz Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2845)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 2845RG No: 31220RG Tarihi: 21 Ağu 2020
Elazığ ve Malatya İllerinde Yaşanan Deprem Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik ve Doğal Gaz Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2845) Karar Sayısı: 2845 Karar Tarihi: 20.08.2020 Resmi Gazete Tarihi: ...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 31200RG Tarihi: 29 Tem 2020
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 29.07.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31200 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 23 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor