Lütfen bekleyiniz...

Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Deprem Sonucu Hasara Uğrayan veya Yıkılan Yapılarda Sorumluluk

Legal BlogAv. Taha Hüseyin ÇebiYıl 2020
Deprem Sonucu Hasara Uğrayan veya Yıkılan Yapılarda Sorumluluk Yazar Adı: Av. Taha Hüseyin Çebi Yayın Tarihi: 14.12.2020 / Ülkemiz bir deprem ülkesi olup, maalesef sık sık yaşanan depremlerle büyük can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Yaşanan depremle...
Deprem Yapı Bina Hasar Yıkım Hasarlı Yapılar ve Binalar Yıkılan Yapılar ve Binalar Can ve Mal Kaybı Müteahhit İnşaat Tazminat Zarar Müteahhit Müteahhitin Sorumluluğu Kusur Sorumluluk Yapı Denetim

Afet ve Hukuk

Legal BlogAv. Filiz SaraçYıl 2020
Afet ve Hukuk Yazar Adı: Av. Filiz Saraç Yayın Tarihi: 22.08.2020 / Günümüzde hiçbir afetin etkileri meydana geldiği ülkenin sınırları içinde kalmamakta, her ülke afetlerin olumsuz etki ve sonuçlarından doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmektedir. ...
Afet Zarar Tazminat Afet Yönetimi Yaşam Hakkı Mülkiyet Hakkı Afete Maruz Bölge Riskli Alan Tüm Tehlikelerin Dikkate Alınması Afete Hazır Dayanıklı Toplum

1982 Anayasası’nda Olağanüstü Dönem Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Hukuki Serüveni

MakaleFatih ÖZKULAnkara Barosu DergisiYıl 2020, Cilt 78 , Sayı 3
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1082-6856 DOI: 10.30915/abd.811908 Makalenin Geldiği T arih: 03.12.2018 Kabul T arihi: 11.06. 2019 * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir. ** Dr. / Gaz...

Türk Hukukunda Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleriyle Kamu Görevinden İhraç Edilen Personelin Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonu Sonrasında İdari Yargıya Başvurma Süresi Sorunu

MakaleMurat Buğra TAHTALIİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2019, Cilt 10 , Sayı 2
Inonu University Law Review – InULR 10(2): 728-744 (2019) Murat Buğra TAHTALI 728 TÜRK HUKUKUNDA OLAĞANÜSTÜ HAL KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİYLE KAMU GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLEN PERSONELİN OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU SONRASINDA...

Afetlerin Ekonomik Ve Sosyal Etkileri: Türkiye Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme

MakaleFatih AltunSosyal Çalışma DergisiYıl 2018, Cilt 2, Sayı 1
Sosyal Çalışma Dergisi Yıl: 2018, Cilt: 2, Sayı: 1, ss. 1-15 Turkish Journal of Social Work Year: 2018, Vol: 2, Issue: 1, pp. 1-15 Alındı / Received: 10.04.2018 Kabul / Accepted: 12.06.2018 1 | S a y f a Makale türü: Derleme ...

Uluslararası Kuruluşların Afetlere Yönelik Sosyal Yardım Ve Sosyal Hizmet Faaliyetlerinin İncelenmesi

MakaleFatih AltunSosyal Çalışma DergisiYıl 2017, Cilt 1, Sayı 1
Journal of Social Work, 2017, Vol:1, Issue:1, 32-54 32 | S a y f a ULUSLARARASI KURULUŞLARIN AFETLERE YÖNELİK SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ 1 Arş. Gör. Fatih ALTUN İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstit...

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Afet Yönetimindeki Rolü

MakaleDuran BÜLBÜLLegal Hukuk DergisiYıl 2016, Cilt 14, Sayı 165
Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Afet Yönetimindeki Rolü Kategori: Anayasa Hukuku Kategori: İdare Hukuku Yazar Adı: Duran BÜLBÜL Yayın Tarihi: 01.09.2016 Yayın Adı: Legal Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 165 Cilt: 14                                   ...

Doğal Afetlerin Zararlarının Finansmanında Kullanılan Afet Öncesi Finansal Araçlar

MakaleYAVUZ, Ali, DİKMEN, SüleymanMarmara Üniversitesi Siyasal Bilimler DergisiYıl 2015, Cilt 3, Sayı 2
303 Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi • Marmara University Journal of Political Science • Cilt 3, Sayı 2, Eylül 2015, ISSN 2147-6934, ss. 303-322 • DOI: 10.14782/sbd.2015216101 Doğal Afetlerin Zararlarının Finansmanında Kullanılan Afet ...

6306 Sayılı Yasaya İlişkin Güncel Uygulama Hataları Üzerine Düşünceler

MakaleNazlı OSMANAĞAOĞLULegal Hukuk DergisiYıl 2014, Cilt 12, Sayı 139
6306 Sayılı Yasaya İlişkin Güncel Uygulama Hataları Üzerine Düşünceler Kategori: İmar Hukuku Kategori: İdare Hukuku Yazar Adı: E. Saba ÖZMEN Yazar Adı: Nazlı OSMANAĞAOĞLU Yayın Tarihi: 01.07.2014 Yayın Adı: Legal Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 13...

Erciş Depremi Örneğinde Afet Sonrası Geçici Yerleşim Alanlarında Yönetim Uygulamaları Ve Sorunları / Administration And Problems Of Post Disaster Temporary Settlements İn Example Of Erciş Earthquake

MakaleMihriban ŞengülMülkiye DergisiYıl 2012, Cilt 36, Sayı 1-274
PONL\H&LOW;;;9,6D\Õ  (UFLö'HSUHPLgUQHõLQGH$IHW6RQUDVÕ *HoLFL
Sayfada 10 Kayıt Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor