Lütfen bekleyiniz...

Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Afet ve Hukuk

Legal BlogAv. Filiz SaraçYıl 2020
Afet ve Hukuk Yazar Adı: Av. Filiz Saraç Yayın Tarihi: 22.08.2020 / Günümüzde hiçbir afetin etkileri meydana geldiği ülkenin sınırları içinde kalmamakta, her ülke afetlerin olumsuz etki ve sonuçlarından doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmektedir. ...
Afet Zarar Tazminat Afet Yönetimi Yaşam Hakkı Mülkiyet Hakkı Afete Maruz Bölge Riskli Alan Tüm Tehlikelerin Dikkate Alınması Afete Hazır Dayanıklı Toplum

Afetlerin Ekonomik Ve Sosyal Etkileri: Türkiye Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme

MakaleFatih AltunSosyal Çalışma DergisiYıl 2018, Cilt 2, Sayı 1
Sosyal Çalışma Dergisi Yıl: 2018, Cilt: 2, Sayı: 1, ss. 1-15 Turkish Journal of Social Work Year: 2018, Vol: 2, Issue: 1, pp. 1-15 Alındı / Received: 10.04.2018 Kabul / Accepted: 12.06.2018 1 | S a y f a Makale türü: Derleme ...

Uluslararası Kuruluşların Afetlere Yönelik Sosyal Yardım Ve Sosyal Hizmet Faaliyetlerinin İncelenmesi

MakaleFatih AltunSosyal Çalışma DergisiYıl 2017, Cilt 1, Sayı 1
Journal of Social Work, 2017, Vol:1, Issue:1, 32-54 32 | S a y f a ULUSLARARASI KURULUŞLARIN AFETLERE YÖNELİK SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ 1 Arş. Gör. Fatih ALTUN İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstit...

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Afet Yönetimindeki Rolü

MakaleDuran BÜLBÜLLegal Hukuk DergisiYıl 2016, Cilt 14, Sayı 165
Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Afet Yönetimindeki Rolü Kategori: Anayasa Hukuku Kategori: İdare Hukuku Yazar Adı: Duran BÜLBÜL Yayın Tarihi: 01.09.2016 Yayın Adı: Legal Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 165 Cilt: 14                                   ...

Doğal Afetlerin Zararlarının Finansmanında Kullanılan Afet Öncesi Finansal Araçlar

MakaleYAVUZ, Ali, DİKMEN, SüleymanMarmara Üniversitesi Siyasal Bilimler DergisiYıl 2015, Cilt 3, Sayı 2
303 Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi • Marmara University Journal of Political Science • Cilt 3, Sayı 2, Eylül 2015, ISSN 2147-6934, ss. 303-322 • DOI: 10.14782/sbd.2015216101 Doğal Afetlerin Zararlarının Finansmanında Kullanılan Afet ...

6306 Sayılı Yasaya İlişkin Güncel Uygulama Hataları Üzerine Düşünceler

MakaleNazlı OSMANAĞAOĞLULegal Hukuk DergisiYıl 2014, Cilt 12, Sayı 139
6306 Sayılı Yasaya İlişkin Güncel Uygulama Hataları Üzerine Düşünceler Kategori: İmar Hukuku Kategori: İdare Hukuku Yazar Adı: E. Saba ÖZMEN Yazar Adı: Nazlı OSMANAĞAOĞLU Yayın Tarihi: 01.07.2014 Yayın Adı: Legal Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 13...

Erciş Depremi Örneğinde Afet Sonrası Geçici Yerleşim Alanlarında Yönetim Uygulamaları Ve Sorunları / Administration And Problems Of Post Disaster Temporary Settlements İn Example Of Erciş Earthquake

MakaleMihriban ŞengülMülkiye DergisiYıl 2012, Cilt 36, Sayı 1-274
PONL\H&LOW;;;9,6D\Õ  (UFLö'HSUHPLgUQHõLQGH$IHW6RQUDVÕ *HoLFL

Afetler Ve Kentleşmenin Neoliberal Dönüşümü / Disasters And Neoliberal Transformation Of Urbanization

MakaleAynur ÖzuğurluMülkiye DergisiYıl 2012, Cilt 36, Sayı 1-274
PONL\H&LOW;;;9,6D\Õ  $IHWOHUYH.HQWOHöPHQLQ 1HROLEHUDO'|QöP $\QXUg]XõXUOX g]HW %XoDOÕöPDDIHWROJXVXQXNDSLWDOL]PLQNHQWVHOFRõUDI\D\ÕQDVÕOG|QöWUGõVRUXVXQDEDõOÕ RODUDNWDUWÕöPDNWDGÕU%XQHGHQOH|QFHOLNOHNDSL...

Doğal Yıkım Olaylarının Zararlarının Azaltılmasında Yerel Halkın Ve Yöneticilerin Duyarlılığının Önemi: Şili Ve Haiti Örnekleri

MakaleHüseyin KoçakMülkiye DergisiYıl 2010, Cilt 34, Sayı 268
mülkiye 2010 Cilt: XXXIV Sayı:268 353 Doğal Yıkım Olaylarının Zararlarının Azaltılmasında Yerel Halkın ve Yöneticilerin Duyarlılığının Önemi: Şili ve Haiti Örnekleri Hüseyin Koçak * Özet Dünyamız kurulduğundan bu yana sürekli olarak doğal y...

Vergi Usul Kanununda Düzenlenen Mücbir Sebeplerin Vergi Davası Açma Süresine Etkisi

MakaleUğur YiğitLegal Mali Hukuk DergisiYıl 2008, Sayı 37
Vergi Usul Kanununda Düzenlenen Mücbir Sebeplerin Vergi Davası Açma Süresine Etkisi Kategori: Kamu Hukuku Kategori: Mali Hukuk Kategori: Vergi Hukuku Kategori: İdari Yargılama Usulü Hukuku Yazar Adı: Uğur Yiğit Yayın Tarihi: 01.01.2008 Yayın Adı: Le...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor